บริการรถตุ้ให้เช่า....ด้วยใจรักงานบริการ

vansthai. com ปิดให้บริการ รถตู้ให้เช่า, เช่ารถตู้, เหมารถตู้, เช่าเหมารถ ทั้งการท่องเที่ยวและธุรกิจ, งานสัมมนา ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมคนขับที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ด้วยใจรักในงานบริการ  และบริหารงานด้วยใจ โดยมุ่งเน้นเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกๆท่าน พร้อมด้วยความประทับใจตลอดการเดินทาง ..


คุณ วสันต์ วรมุกสิก โทรศัพท์ 0-2994-0441,089-158-5039 , 082-5533-644 หรือ 080-568-5543