รายละเอียดในการจองรถตู้

บริการให้เช่ารถตู้พร้อมคนขับ แบบไม่รวมน้ำมัน ผู้ใช้บริการสามารถ ควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายด้วยทางเลือกการจ่ายค่าน้ำมันตามจริง

เงื่อนไขโดยทั่วไป

1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 

2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นบนรถ โดยเด็ดขาด

3. ผู้โดยสารทุกท่าน ห้ามดื่มสุรา หรือ ของมึนเมาทุกชนิด และห้ามสูบบุหรี่ ภายในรถ โดยเด็ดขาด

4. ห้ามนำสิ่งเสพติดหรือสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ โดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่ามี พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ

5. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

6. พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้โดยสารในรถ เป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ผู้ใช้บริการจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
ในวงเงิน 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยโอนผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี คุณ วสันต์ วรมุกสิก ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานใหม่ 

เลขที่ 081-272-916-7

บัญชี ออมทรัพย์

ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางกลับเรียบร้อย
โอนเงินแล้วโปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน  Fax 02-994-0441
หลักฐานการโอนเงินมาที่บริษัท   การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น 
อาจเป็นเหตุให้บริษัทสามารถบอกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

 

 คุณ วสันต์ วรมุกสิก โทรศัพท์ 0-2994-0441,089-158-5039 , 082-5533-644 หรือ 080-568-5543